Rouwberichten

Coronavirus

Om de verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen, zullen alle uitvaarten vanaf 16 maart tot en met 19 april 2020 doorgaan in intieme kring of eventueel worden uitgesteld.

Koffietafels mogen niet meer georganiseerd worden.

Groetmomenten kunnen enkel in intieme kring plaatsvinden.

Besprekingen uitvaarten gebeuren zoveel mogelijk digitaal of telefonisch.

 

Eugène Geurden

° 13/02/1933 – † 23/03/2020

echtgenoot van Lieve Vanmol

Afscheidsplechtigheid heeft in intieme kring plaatsgevonden.


Madeleine Van Rooy

° 26/05/1941 – † 26/03/2020

weduwe van Jaak Oris

levenspartner van wijlen Frans Geerts

Afscheidsplechtigheid zal in intieme kring plaatsvinden.


Herman Verrees

° 27/01/1953 – † 23/03/2020

echtgenoot van Lutgarde Pirotte

Afscheidsplechtigheid zal in intieme kring plaatsvinden.


Paula Aerts

° 28/08/1931 – † 22/03/2020

weduwe van de heer Jos Daems

Afscheidsplechtigheid zal in intieme kring plaatsvinden.


Toon Mandonx

° 02/02/1933 – † 20/03/2020

echtgenoot van mevrouw Hilda Claes

Afscheidsplechtigheid zal in intieme kring plaatsvinden.


Maria Vanhees ‘Mitje’

° 25/02/1933 – † 14/03/2020

echtgenote van de heer Robert Cauwenberghs

Afscheidsplechtigheid zal in intieme kring plaatsvinden.


Raymond Cornelis

° 17/08/1937 – † 13/03/2020

echtgenoot van mevrouw Jo Vandeperre

De familie heeft besloten om de afscheidsplechtigheid op een nader te bepalen datum te laten plaatsvinden.  Dank voor uw begrip.


Martin Smets

° 17/06/1940 – † 11/03/2020

levenspartner van Agnes Spruit

Afscheidsplechtigheid zal in familiekring plaatsvinden.

​In samenspraak met de familie is er besloten om geen begroetingsmoment te houden. De familie zal u een gedachtenisprentje bezorgen. Dank voor uw begrip.


Marie-José Dierckx

° 25/07/1949 – † 04/01/2020

weduwe van de heer Gust Ooms

Afscheidsplechtigheid zal in familiekring plaatsvinden.

​In samenspraak met de familie is er besloten om geen begroetingsmoment te houden . De familie zal u een gedachtenisprentje bezorgen. Dank voor uw begrip.


Jan De Vocht

° 27/01/1941 – † 06/03/2020

weduwnaar van mevrouw Lief Van de Weijer

Afscheidsplechtigheid op dinsdag 10 maart 2020 om 13.30 uur in Aula Stuifduin te Lommel.

​Begroetingsmoment op maandag 9 maart 2020 van 18.30 uur tot 19.00 uur in het funerarium te Mol.


Corneel Ooms

° 7/12/1952 – † 24/2/2020

De afscheidsplechtigheid zal in intieme kring plaatsvinden.


Bert Starckx

° 08/12/1950 – † 27/02/2020

echtgenoot van mevrouw Miet Swolfs

Afscheidsplechtigheid op zaterdag 7 maart 2020 om 10.00 uur in de parochiekerk van St.-Pieter en Pauwel te Mol-centrum.

​Begroetingsmoment op donderdag 5 maart 2020 van 18.30 uur tot 19.00 uur in het funerarium te Mol.


Victor Winderix

° 14/11/1943 – † 26/02/2020

echtgenoot van mevrouw Nelly Van Den Abbeele

Afscheidsplechtigheid op dinsdag 3 maart 2020 om 10.00 uur in de parochiekerk van St.-Pieter en Pauwel te Mol-centrum.

​Begroetingsmoment op maandag 2 maart 2020 van 18.30 uur tot 19.00 uur in het funerarium te Mol.