°18/05/1937 – † 30/04/2024

weduwe van Carlo Luyckx

De afscheidsplechtigheid zal plaatsvinden in de aula van Uitvaartzorg Ann Schillebeeckx te Mol op dinsdag 7 mei 2024 om 10.30 uur.

Begroetingsmoment op maandag 6 mei 2024 van 18.30 uur tot 19.00 uur in het funerarium te Mol.