°05/08/1926 – † 19/06/2024

weduwe van Frans Vangeel

De afscheidsplechtigheid zal plaatshebben in de parochiekerk van St.-Jozef te Meerhout-Berg op woensdag 26 juni 2024 om 10 uur.

Een begroetingsmoment wordt gehouden op dinsdag 25 juni 2024 van 18.30 uur tot 19.00 uur in het funerarium Veldpoort te Meerhout.