°26/10/1926 – † 13/06/2024

weduwe van Louis Deckx

De afscheidsplechtigheid zal plaatsvinden in de aula van Uitvaartzorg Ann Schillebeeckx te Mol op donderdag 20 juni om 10.30 uur.

Een begroetingsmoment wordt gehouden op woensdag 19 juni van 20.00 uur tot 20.30 uur in het funerarium te Mol.