°06/12/1926 – † 06/03/2024

weduwe van Vic Beliën

De afscheidsplechtigheid zal plaatsvinden in de parochiekerk van O.L. Vrouw te Meerhout-Gestel op woensdag 13 maart 2024 om 10.00 uur.

Samenkomst en gelegenheid tot groeten in de kerk vanaf 9.30 uur.