°01/09/1933 – † 07/02/2024

echtgenote van René Swinnen

De afscheidsviering zal plaatsvinden op vrijdag 16 februari 2024 om 11.30 uur in aula Stuifduin te Lommel, Norbert Neeckxlaan.

U kan een laatste groet brengen op donderdag 15 februari 2024 van 18.30 uur tot 19.00 uur in het funerarium Ann Schillebeeckx te Mol.