°16/11/1934 – † 25/01/2024

weduwe van Carlo Reyns

De afscheidsplechtigheid zal plaatshebben op vrijdag 2 februari 2024 om 10.30 uur in de aula te Mol.

Groetmoment donderdag 1 februari 2024 van 18.30 uur tot 19.00 uur in het funerarium te Mol.