°16/01/1961 – † 20/01/2024

echtgenoot van Erika Heintzl

De afscheidsplechtigheid zal plaatshebben op vrijdag 26 januari 2024 om 10.30 uur in de aula te Mol.

Groetmoment donderdag 25 januari 2024 van 18.30 uur tot 19.00 uur in het funerarium te Mol.