°03/09/1929 – † 27/07/2023

weduwe van Louis Flament

Afscheidsplechtigheid zal plaatsvinden op donderdag 03 augustus 2023 om 10.00 uur in de parochiekerk van St.-Pieter en Pauwel te Mol-centrum.

Begroetingsmoment op woensdag 02 augustus 2023 van 18.30 uur tot 19.00 uur in het funerarium te Mol.