°09/10/1944 – † 24/05/2023

echtgenoot van Anny Ooms

De afscheidsplechtigheid zal plaatshebben in de parochiekerk van St.-Pieter en Pauwel te Mol-centrum, op zaterdag 3 juni 2023 om 10.00 uur.
Samenkomst en gelegenheid tot groeten in de kerk vanaf 9.30 uur.