°4/02/1976 – † 14/02/2023

papa van Zoë

De afscheidsplechtigheid zal plaatsvinden op donderdag 23 februari 2023 om 10.30 uur in onze aula te Mol.

Een begroetingsmoment wordt gehouden op woensdag 22 februari 2023 van 18.30 uur tot 19.00 uur in het funerarium te Mol.