° 26/10/1960 – † 3/04/2022

echtgenote van Yves Smets

De afscheidsplechtigheid zal plaatsvinden op woensdag 13 april 2022 om 16.00 uur in de aula van Uitvaartzorg Ann Schillebeeckx, Markt 17 te Mol.
U kan de plechtigheid herbekijken via onderstaande link:
KLIK HIER
Noch bloemen noch kransen, liever een gift aan:
“Zorgprogramma Levertransplantatie Nevens” via het Dienst Fondsenwerving op IBAN-rekeningnummer BE45 7340 1941 7789, BIC-code: KREDBEBB van de KU Leuven met vermelding van de mededeling ELM-WVDISC-O2010.The farewell ceremony will take place on Wednesday 13th of April 2022 at 9 a.m. Houston time. 
You can rewatch the ceremony via the link below:
CLICK HERE
No flowers, rather a donation to
 “Zorgprogramma Levertransplantatie Nevens” via het Dienst Fondsenwerving op IBAN-rekeningnummer BE45 7340 1941 7789, BIC-code: KREDBEBB van de KU Leuven with the structured reference ELM-WVDISC-O2010.