°2/4/1934 – † 21/03/2022

echtgenoot van Frieda Smedts

De afscheidsplechtigheid zal plaatsvinden in de parochiekerk van St-Pieter en Pauwel te Mol – Centrum op zaterdag 26 maart 2022 om 13.00 uur.

Geen bloemen: vrijblijvend kan een persoonlijke gift worden overgemaakt op BE49 7330 1862 8878 van VZW Barvinok tvv Oekraïne met vermelding ‘gift Jan’.