° 1/05/1931 – † 6/01/2022

weduwe van War Berghmans

De afscheidsplechtigheid zal plaatsvinden op vrijdag 14 januari 2022 om 10.30 uur in de aula van Uitvaartzorg Ann Schillebeeckx, Markt 17 te Mol.

Een begroetingsmoment in het bijzijn van haar familie wordt gehouden op woensdag 12 januari 2022 van 18.30 uur tot 19.00 uur in het funerarium Ann Schillebeeckx, Markt 15 te Mol, ingang Collegestraat.