° 17/08/1949 – † 5/01/2022

weduwe van Wim Balleux

De afscheidsplechtigheid zal plaatshebben in beperkte kring in de aula van Uitvaartzorg Ann Schillebeeckx.

Wij nodigen u uit op een begroetingsmoment in het bijzijn van de familie op dinsdag 11 januari 2022 van 18.30 uur tot 19.00 uur in het funerarium Ann Schillebeeckx, Markt 15 te Mol, ingang Collegestraat.