° 07/04/1926 – † 19/09/2021

echtgenoot van Maria Stevens

Het afscheid zal plaatshebben op vrijdag 24 september 2021 om 13.30 uur in onze aula te Mol.

Groetmoment op donderdag 23 september 2021 van 18.30 uur tot 19.00 uur in het funerarium te Mol.