° 4/12/1975 – † 17/08/2021

Het afscheid zal  in beperkte kring plaatshebben in aula Veldpoort te Meerhout.