° 1/02/1949 – † 5/08/2021

weduwe van Stan Vanhoof

Het afscheid zal plaatshebben in intieme kring.

Groetmoment op woensdag 11 augustus van 18.30 uur tot 19.00 uur in het funerarium te Mol.