° 23/02/1939 – † 1/07/2021

echtgenoot van Myriam Dils

De afscheidsplechtigheid zal plaatshebben in de parochiekerk van St.-Odrada te Mol-Millegem op woensdag 7 juli 2021 om 10.00 uur.

Groetmoment dinsdag 6 juli van 18.30 uur tot 19.00 uur in het funerarium te Mol.